Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Generalforsamling 11. marts 2019, kl. 19.30, KKIC mødelokale

Der afholdes ordinær generalforsamling se indkaldelse med regnskab for 2018

Dagsorden generalforsamling 2019

Regnskab 2018

Korup Blomstrer

Odense Kommune har bevilget 200.000 kr. til lokalområde Korup til nye fælles initiativer.  Grundejerforeningen har efter ansøgning fået 20.000 kr. til at etablere nogle pilehytter i tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Pilehytterne bygges ved fælles hjælp i foråret 2019. Vi indkalder til at deltage heri senere.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området