Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

Generalforsamling 2021

På grund af Covid 19 og retningslinier er generalforsamlingen i marts 2021, indtil videre flyttet til april 2021. Tid og dagsordem kommer efterfølgende.

Det grønne område nye aktiviteter.

Der nu opsat flere legeredskaber på det grønne område, så benyt dem endelig. Endvidere er der nu sket en oprydning ved hytterne mm.

Trafik

Så blev der endelig etableret de ønskede bump ved Tyrsbjergvej, se under trafik.

Ny app til Nabohjælp – se under aktiviteter

Korup Blomstrer

Der er nu bygget pilehytter og plantet frugttræer og frugtbuske i  tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Alle er velkomne til at bruge arealet.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området