Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Generalforsamling 2018

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30 i Grævlingehuset, Grævlingeløkken.

Indkaldelse: Grundejerforening Generalforsamling 2018

Grundejerforening regnskab 2017

formandens beretning 2017/18

Brev til alle grundejere april 2018 :Brev til grundejerne april 2018

Kontingentopkrævning for 2018, 100 kr.: Kontingentopkrævning 2018

 

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området