Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.30 i Grævlingehuset (bag Aldi).’

Mødeindkaldelse Generalforsamling 2017 Grundejerf

Regnskab 2016 Regnskab 2016 med underskrift

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området