Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

Generalforsamling 2021

Der afholdtes generalforsamling den 16. juni kl. 19.30 i Grævlingehuset. Dagsorden Generalforsamling Grundejer 2021

Regnskab 2020 med underskrift

Referat fra generalforsamlingen, herunder kontingentbetaling. OBS – betalingsfrist for deltagelse i konkurrence er udsat til 15. juli.

Brev til grundejerne 2021

“En kærlig hånd til Korup”

Odense Kommune har afsat 18,2 mio. kr. til at styrke lokalområde Korup med omdrejningspunkt i Korup Skole. Deltag i digitalt borgermøde den 31. maj mm.

www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/velfaerd/lokale-velfaerdsaftaler/lokalomraader/korup.

www.odense.dk/korup

Korup Blomstrer

Der er nu bygget pilehytter og plantet frugttræer og frugtbuske i  tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Alle er velkomne til at bruge arealet.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området