Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Generalforsamling 11. marts 2019

Formandens beretning ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning 2019

brev til grundejere april 2019 Brev til grundejerne 2019

Kontingent 2019, 100 kr. Kontingentopkrævning 2019

Korup Blomstrer

Vi bygger pilehytter den 27. aprilInvitation 27.04.2019 Pileflethytter

Odense Kommune har bevilget 200.000 kr. til lokalområde Korup til nye fælles initiativer.  Grundejerforeningen har efter ansøgning fået 20.000 kr. til at etablere nogle pilehytter i tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Pilehytterne bygges ved fælles hjælp i foråret 2019.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området