Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.30.

Referat af generalforsamlingen Generalforsamling 2017 referat

Formandens beretning generalforsamling 2017 formandens beretning

Regnskab 2016 Regnskab 2016 med underskrift

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området