Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Skt. Hans 2019.

Grundejerforeningen afholder som vanligt skt. Hans arrangement den 23. juni på det grønne fællesareal ved Åbakkevej, se invitation:  Sankt Hans 2019

Ny app til Nabohjælp – se under aktiviteter

Generalforsamling 11. marts 2019

Formandens beretning ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning 2019

Kontingent 2019, 100 kr. Kontingentopkrævning 2019

Korup Blomstrer

Der er nu bygget pilehytter og plantet frugttræer og frugtbuske i  tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Alle er velkomne til at bruge arealet.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området