Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

Generalforsamling 4. marts 2020

Der afholdes generalforsamling den 4. marts 2020 i Grævlingehuset kl. 19.30.

Dagsorden og regnskab for 2019 vedlægges

Generalforsamling 2020 dagsorden

Regnskab 2019 med underskrift

 

Det grønne område nye aktiviteter.

Der nu opsat flere legeredskaber på det grønne område, så benyt dem endelig. Endvidere er der nu sket en oprydning ved hytterne mm.

Trafik

Så blev der endelig etableret de ønskede bump ved Tyrsbjergvej, se under trafik.

Ny app til Nabohjælp – se under aktiviteter

 

Korup Blomstrer

Der er nu bygget pilehytter og plantet frugttræer og frugtbuske i  tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Alle er velkomne til at bruge arealet.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området