Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Det grønne område nye aktiviteter.

Der nu opsat flere legeredskaber på det grønne område, så benyt dem endelig. Det nyplantede område med pilehytter, buske og træer trænger til lidt oprydning. Derfor holder vi en fælles arbejdsdag med oprydning søndag den 8. september kl. 10-12. Alle er velkomne til at deltage.

Ny app til Nabohjælp – se under aktiviteter

Generalforsamling 11. marts 2019

Formandens beretning ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning 2019

Kontingent 2019, 100 kr. Kontingentopkrævning 2019

Korup Blomstrer

Der er nu bygget pilehytter og plantet frugttræer og frugtbuske i  tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Alle er velkomne til at bruge arealet.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området