Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

 

Indbrud i boliger

Grundejerforeningen holdt et velbesøgt informationsmøde om indbrud i boliger den 2. november 2016.

Politiassistent Daniel Kroager orienterede om politiets erfaringer med indbrud samt kom med ideer og forslag til hvordan man kan imødegå indbrud. Det væsentlige er at gøre det besværligt at lave indbrud og at være opmærksomme i området i forhold til aftaler med naboer og lignende. Man kan se mere under fanen aktiviteter, nabohjælp, herunder links til relevante sider.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området