Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

Sct Hansbål aflyst

På grund af Covid 19 og retningslinier om max 50 personer, aflyses Sct Hansbål i år.

Altså ingen grene mv. til afbrænding på bålpladsen

Generalforsamling 4. marts 2020

Referat og brev til grundejerne vedlægges

Brev til grundejerne 2020

Desuden vedlægges formandens beretning og regnskab for 2019

ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning 2020

Regnskab 2019 med underskrift

Det grønne område nye aktiviteter.

Der nu opsat flere legeredskaber på det grønne område, så benyt dem endelig. Endvidere er der nu sket en oprydning ved hytterne mm.

Trafik

Så blev der endelig etableret de ønskede bump ved Tyrsbjergvej, se under trafik.

Ny app til Nabohjælp – se under aktiviteter

Korup Blomstrer

Der er nu bygget pilehytter og plantet frugttræer og frugtbuske i  tilknytning til det grønne fællesareal ved cykelstien/Åbakkevej. Alle er velkomne til at bruge arealet.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området