Grundejerforening

Trafik

Området består dels af offentlige veje og private fællesveje.

Åbakkevej, Korup Åbakke, Korup Tværvej, Stentevangen til Kildevangen og Kildevangen er offentlige veje

Stentevangen fra Kildevangen, Toftevangen og Kærvangen er private fællesveje

ny lysregulering Kalørvej/Åbakkevej

ny lysregulering Kalørvej/Åbakkevej

Bestyrelsen har løbende arbejdet på trafikdæmpende foranstaltninger og skiltning. Der har i december 2013 været afholdt et borgermøde om trafikforhold og på baggrund heraf er der bl.a. i september 2015 indsendt en opsamling og forslag omkring trafikforhold til Odense Kommune.

Bestyrelsen har herefter løbende været i dialog med kommunens trafikafdeling og senest i foråret 2017 har der været afholdt besigtigelsesmøde med en repræsentant fra trafikafdelingen. I forbindelse med generalforsamlingen den 7. marts 2017 og generalforsamlingen den 13. marts 2018, blev der givet en status for trafikarbejdet.

Odense Kommune har senest i marts 2018 oplyst at man nu er indstillet på at etablere 2 bump på Tyrsbjergvej for at sænke hastigheden rundt i det uoverskuelige sving ved Åbakkevej. Grundejerforeningen har bedt om at dette kombineres med 40 km/t hastighedsbegrænsning, evt til Kalørvej.

Bestyrelsens brev til kommunen september 2015:     Trafikforhold i Åbakkevejkvarteret

Odense Kommunes opsamling på trafikforhold februar 2017.Kommunens referat fra møde med repræsentanter fra grundejerforeningen februar 2017

Grundejerforeningen har senest i februar 2019 haft et besigtigelsesmøde med Odense Kommune. Det ligger nu fast at der etableres 2 bump med 30 km/t. anbefalet hastighed på Tyrsbjergvej i april/maj 2019. Øvrige drøftelser vil fremgå om kort tid.

 

Åbakkevej området
Åbakkevej området