Grundejerforening

Forsiden

Generalforsamling 6. marts 2024.

Generalforsamling 2024 afholdes i Grævlingehuset, Grævlingløkken 21 den 6. marts 2024 kl. 19.30, se vedhæftede indkaldelse.

Åbakkevejkvarterets generalforsamling 2024

Regnskab 2023: Regnskab 2023

Bemærk at forslag til generalforsamlingen skal være formanden, Bodil Nielsen, i hænde senest 21. februar 2024.

Der er indkommet følgende forslag fra Troels Myram

I 2022 tilbød Norlys at nedgrave fibernet bl.a. i Åbakkevej Kvarteret med forbindelse ind til de individuelle parcelhuse. Tilbuddet omfatter tilslutning til  udvendig fiberboks.  Nedgravningen skete i første halvdel af 2023. Imidlertid trak Norlys sit tilbud om tilslutning til udvendig fiberboks tilbage. Resultatet er at en fiber er nedgravet frem til parcelhuset uden tilslutning og hvor kablet så blot ligger på jorden hvor fiberboksen skulle opsættes.

Norlys har dermed ikke leveret det som blev lovet. 

Undertegnede foreslår, at de berørte parcelhusejere gør indsigelse over for Norlys gennem grundejerforeningen. Sekundært kan overvejes om der skal søges samarbejde med andre grundejerforeninger om en fælles indsigelse. Tertiært kan overvejes om Odense Kommune bør søges inddraget i indsigelsen. 

 

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området