Grundejerforening

Forsiden

Skt. Hans 2024. Vi forventer at at afholde Skt. Hans som tidligere år med grill og bål på det grønne område den 23. juni fra kl. 18. Sankt Hans brev 2024

Brev til grundejere samt kontingent for 2024.

Brev til grundejere i området vedr. kontingent, generalforsamling mm.Brev til grundejerne 2024

Kontingent for 2024 100 kr. betales senest 13. maj 2024 Kontingentopkrævning 2024

Generalforsamling 2024 afholdtes i Grævlingehuset den 6. marts 2024 kl. 19.30.

Referat fra generalforsamlingen General Åb 2024 – referat Åbakkevejkvarterets generalforsamling 2024

Regnskab 2023: Regnskab 2023

Vedrørende fibertilslutning:

Der har været dialog med Nordlys om afslutning af diverse tilslutninger til husstande som ikke er fuldført. Nordlys oplyser følgende til en konkret husstand:

  1. Installation via serviceudbyder, som beskrevet jf. nedenstående.
  2. Installation uden serviceudbyder, med montering af fiberboks.
  3. Alternativt kan vi tilbyde det vi kalder en ”prop løsning”, hvor fiberkablet bliver gravet ned med henblik på senere installation.

Den enkelte husstand må i givet fald selv tage kontakt med Nordlys for at afslutte eventuel tilslutning eller afslutning.

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området