Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

Bemærk at traileren nu er placeret ved Åbakkevej 16. Skal stadig reserveres hos Henning – se under maskinpark.

Korup Blomstrer. Ny pulje på 200.000 kr. Ansøgningsfrist 25. oktober 2022 se link: Korup blomstrer

Brev til grundejerne 2022

Regnskab 2021 Åbakkevejkvarterets Grundejerforening. Regnskab 2021

Referat fra generalforsamling Referat af general 2022

 

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området