Grundejerforening

Forsiden

Kontingent 2023. Så er det tid for kontingent på 100 kr. se brev og kontooplysninger: Brev til grundejerne 2023 kontingent    Kontingentopkrævning 2023

Generalforsamling og foredrag om at bo trygt 22. marts.

Generalforsamling 2023 er afholdt 22. marts 2023. Referat :ref generalforsamling 2023 Formandens beretning for 2022 kan læses her ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning for 2022

Forud for generalforsamling var der foredrag ved det kriminalpræventive råd om tryghed i boligområder. Oplæg vedhæftet Bo trygt – indbrudsforebyggelse i private boliger

 

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området