Grundejerforening

Forsiden

  • nabohjælp i grundejerforeningens område

Brev til grundejere, herunder kontingent på 100 kr. husk betaling senest 15.maj 2022 Brev til grundejerne 2022

Regnskab 2021 Åbakkevejkvarterets Grundejerforening. Regnskab 2021

Referat fra generalforsamling Referat af general 2022

Formandens beretning ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning for 2021

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området