Grundejerforening

Forsiden

Skt. Hans 2023. På grund af tørke, må vi aflyse Skt. hansbål. Det vil desværre heller ikke være muligt at grille da der er indført afbrændningsforbud.

Kontingent 2023. Så er det tid for kontingent på 100 kr. se brev og kontooplysninger: Brev til grundejerne 2023 kontingent    Kontingentopkrævning 2023

Generalforsamling og foredrag om at bo trygt 22. marts.

Generalforsamling 2023 er afholdt 22. marts 2023. Referat :ref generalforsamling 2023 Formandens beretning for 2022 kan læses her ÅBAKKEVEJKVARTERETS Grf. beretning for 2022

Forud for generalforsamling var der foredrag ved det kriminalpræventive råd om tryghed i boligområder. Oplæg vedhæftet Bo trygt – indbrudsforebyggelse i private boliger

 

Foreningen

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening er dannet i marts 1982. Foreningen er en frivillig forening for områdets grundejere. Foreningen varetager fælles interesser i området f.eks. vedrørende grønne områder, trafik, aktiviteter mm.

Foreningen har desuden en maskinpark som medlemmer kan gøre gratis brug af.

Åbakkevej området
Åbakkevej området