Grundejerforening

Nabohjælp

Nyt_nabohjaelp_foto[1]

OBS der er kommet en ny app som man kan bruge i nabohjælp se nærmere her : https://nabohjaelp.botrygt.dk/om

Grundejerforeningen har opsat 4 skilte om nabohjælp i området.

Folder på nabohjælp kan fås hos kassereren Henning Hansen, Åbakkevej 54 eller man kan gå ind på http://nabohjælp.dk

For at imødegå indbrud kan man også orientere sig om muligheder på bl.a. følgende hjemmesider:

http://www.stopindbrud.dk/Sider/forside.aspx

https://www.bolius.dk/indbrud-i-huset/

https://www.politi.dk/da/borgerservice/

Servicedeklarationer/sd_indbrud_beboelse/

 

Åbakkevej området
Åbakkevej området