Grundejerforening

Referat 20-10-2014

Referat af bestyrelsesmøde den 20.10.2014 kl. 19.30 hos Preben

Til stede: Bjarne, Sven, Bodil, Thomas, Henning og Preben

 

Dagsorden:

  1. Status på medlemmer
  2. P.t. 103 betalende husstande; aftalt at vi hver især spotter evt. ”frafaldne” i nabolaget; så kan vi ved lejlighed sondere, hvorfor de er smuttet; der rykkes ikke yderligere, hvad angår 2014.
  3. Har vi købt minifræser?
  4. Ej endnu, men Henning og Bjarne ordner denne sag i nærmeste fremtid.
  5. Hjemmeside
  6. Bjarne foreslog, om vi ikke kunne bruge Axel som konsulent i stedet for at   bestille en færdigret? Bjarne og Bodil laver udkast til et møde med Axel. Bodil skriver et resumé af foreningens historie.    

 

  1. Er det Thomas fortjeneste at der er ryddet en masse træer???

Et lille vink fra Thomas satte skred i processen, så hjørnet nu har et helt andet look, ja det ligner nærmest byfornyelse!

 

  1. Eventuelt

Bodil tog emnet julefrokost op; Bjarne er så venlig at lægge hus til, måske bliver der tale om noget sammenskud. Mødet er fastsat til 9. januar kl. 18:00. Kan du ikke deltage, skal du melde afbud til Bjarne eller Bodil.

 

  1. Næste møde: 5/2 2015 hos Jan Ole; er det ikke muligt, står Bodil for tur.
Åbakkevej området
Åbakkevej området