Grundejerforening

Historie

images[6]

I slutningen af 1970´erne var vi nogle personer, der gik sammen for at finde muligheder for etablering af legeplads/grønt område i Åbakkekvarteret, da et sådan ikke fandtes. Det var alt for farligt med legende børn på Åbakkevej, der var stærkt trafikeret.

Bodil Nielsen startede et samarbejde med Ulf Løbner-Olesen fra Stadsgartnerens afd. omkring projektet. Efter flere års arbejde uden resultat blev hun opfordret til at danne en grundejerforening, idet man står stærkere som en forening end en enkeltperson.

Åbakkevejkvarterets Grundejerforening blev derfor dannet som en frivillig forening den 25.3.1982 med stiftende generalforsamling  på Korup Skole med et enormt fremmøde.

Odense Kommune købte siden et landzoneareal tæt op til boligområdet, fik anlagt trafiksti gennem området  med forbindelse fra centrum til Langesøskovene.I 1996 blev der afsat budgetmidler til anlæggelse af en kvarterpark på arealet. Denne omfatter:

  • Naturlegeplads
  • Opholdspladser for trafikanter på Langesø-stien
  • Indhegning til græsningsfold (får eller kreaturer)
  • Boldspilareal
  • Bålplads

Og i 1997 blev området endelig etableret som projekteret af Stadsgartnerens afdeling

Siden er der i 2010 også etableret petanquebane ved bålpladsen.

Åbakkevej området
Åbakkevej området