Grundejerforening

Trafik

Området består dels af offentlige veje og private fællesveje.

Åbakkevej, Korup Åbakke, Korup Tværvej, Stentevangen til Kildevangen og Kildevangen er offentlige veje

Stentevangen fra Kildevangen, Toftevangen og Kærvangen er private fællesveje

Bestyrelsen har løbende arbejdet på trafikdæmpende foranstaltninger og skiltning. Der har i december 2013 været afholdt et borgermøde om trafikforhold og på baggrund heraf er der bl.a. i september 2015 indsendt en opsamling og forslag omkring trafikforhold til Odense Kommune.

Bestyrelsens brev til kommunen september 2015:     Trafikforhold i Åbakkevejkvarteret

Odense Kommunes opsamling på trafikforhold februar 2017.Kommunens referat fra møde med repræsentanter fra grundejerforeningen februar 2017

Grundejerforeningen har senest i februar 2019 haft et besigtigelsesmøde med Odense Kommune. Der er som opfølgning herpå i oktober 2019, etableret 2 bump på Tyrsbjergvej øst for Åbakkevejs udmunding med 3o km/t hastighedsbegrænsning. Det er fortsat et ønske at den resterende strækning på Tyrsbjergvej frem til Kalørvej trafikdæmpes.

 

Åbakkevej området
Åbakkevej området